Ordkreatörscoachen Leo

Ordkreatörscoachen Leo

 • Har du kört fast med dina texter? 
 • Söker du någon som kan vara ditt bollplank/ coacha dig vidare i ditt skrivande?
 • Eller - behöver du någon som hjälper dig att börja skriva?

Som ordkreatörcoach står jag till tjänst med allt som har med ord och text att göra. Visst kan de flesta av oss skriva ner ord efter ord och skapa meningar, stycken osv. - men skillnaden och svårigheten ligger i och är att skapa attraktion från texten.

 


OK,


Nu har du valt att läsa vidare, vilket gläder mig och visar att du vågar – för dig själv…

Jag ger dig nu en mera tydlig och utvecklande bild av de delar som jag kan se förekomma under " paraplyet ” -> ordkreatörcoach

Författarcoach

Jag följer klientens skrivande och ger feedback på hens arbete under kort, som längre tid. Många fastnar i detaljer som inte för handlingen framåt och vet inte hur de ska komma vidare – då är det utmärkt att ha en egen författarcoach - som själv skrivit böcker och texter i tidningar.

Genom aktiv coachning tar jag klienten förbi hindren så att flödet återkommer i att vilja fortsätta med det beslutade skrivandet. Jag coachar från tänkt storyboard/mindmap till färdigt manus – OM och VAD och HUR önskas…


Du kan anlita mig precis när du vill. Jag kan finnas med redan från första början i ditt skrivprojekt, där du får hjälp med din storyboard/sammanfattning X) och struktur, men också längre fram i processen om du kör fast och upptäcker att du inte kan slutföra din text i linje med vad du tänkt och känt. Känslan – är viktig!


Vi utgår alltid från dina texter/idéer - oavsett hur långt du har kommit. Som coach följer jag aktivt med dig under ditt skrivande. Skriver - det gör du alltid själv! Under processen och inför varje coachsamtal, går jag igenom och ser möjligheter utifrån dina texter och vid coachsamtalet utvecklar vi upplägg och struktur och med coachande vägledning stöttar dig i och förbi det som verkar svårt och besvärligt. Vi genomlyser och hittar nyanser/alternativ i innehållet, uttrycksformerna, utformningen, skrivtekniken och annat du känner för att lyfta fram. Vi möts i orddueller med frågor, inspiration, motiverande affirmationer- allt för energi till ditt skrivande.


Vi kommer överens om hur ofta du ska skicka texter till mig (lättast via e-mail). Efter ett första inledande personligt möte, där du väljer att komma till mig, eller betala resa för mig till din ort, så sker min coachning via telefon.


X) Hämtat ur Wikipedia: Synopsis, från grekiskans syn och optik (samskådande), kortfattad översikt och summering (över berättelse), av de stora händelsepunkterna i berättelsen.

Inom litteraturvetenskap och andra litterära sammanhang används synopsiset som en sammanfattning av vad en berättelse handlar om, till exempel för en uppsats.

I TV- och filmbranschen, däremot, används synopsis som ett verktyg för att bedöma om en berättelse är tillräckligt bra för att spelas in, och för att avgöra var berättelsens svagheter finns, hellre än att göra det i ett färdigt manus.

Skillnaden mellan synopsis och treatment är inte helt fastställd, och inte heller helt okomplicerad. De är båda korta versioner av en berättelse, i löpande text, skrivna i presens, och med de flesta av berättelsens vändningar och rollfigurer inkluderade. Vad som skiljer dem åt är antalet sidor (olika produktionsbolag vill ha olika långa synopsis och treatment), stil (säljande eller effektivt berättande) och hur mycket betalt en manusförfattare får för respektive inlämnat synopsis/treatment.

Filmbranschen i USA har dessutom infört en tredje variant - scriptment, där delar av dialogen också ingår.Ghost-writer

Ghostwriter är en person som skriver texter åt andra och i den personens anda, men som inte står som författare. En ghostwriter arbetar som ditt personliga stöd och som skribent eller sammansfattande ordkreatör. En ghostwriter ska inte synas med sitt eget namn, så och då arbetar jag synligt i bakgrunden för min kund, men alltid anonymt för läsarna/åhörarna.

Det är inte ovanligt att ta hjälp av en ghostwriter, när hen inte själv hinner eller kan skriva. Detta gäller oftast föredrag, men även kring bokmanus. (Det finns en känd film Ghost Writer, med oväntat slut - http://www.svd.se/kultur/film/dvd/ny-fulltraff-av-polanski_4171421.svd )


Som ghost writer hjälper jag dig med att skriva och/eller ha som underlag till föredrag. Det är du som har kunskapen, vet vad du vill förmedla. Jag, som din Ghost writern är i detta fall ditt coachverktyg och aktiva skrivhjälp. I den senare skepnaden, kanske jag tar hjälp av annan coach – om även jag kör fast…


 • Du har kanske intressanta kunskaper i ett ämne i/utanför ditt arbete som du vill skriva om?
 • Du vill kanske skriva om något du varit med om eller som påverkat dig som person?
 • Du har en historia du vill berätta för omvärlden i form av en roman eller självbiografi?
 • Du är en anlitad föredragshållare, som vill ha ”nytändning”


En del har redan påbörjat ett manus och sedan kört fast, medan andra har texten i huvudet men inte skrivit en rad. Det spelar ingen roll. Jag hjälper dig utifrån dina behov och tillsammans hittar vi ett arbetssätt som passar dig bäst. Det finns flera olika sätt att arbeta på.

Under arbetets gång blir jag ditt bollplank men också den som ser till att manuset blir skrivet. Naturligtvis utlovas fullständig diskretion och vi arbetar utifrån dina önskemål.


Vad kostar det?

1. I egenskapen av aktiv ordkreatör har jag ingen fast prislista. Priset avgörs utifrån;


 • vilken typ av arbete det gäller
 • mängden och storleken
 • svårighetsgraden
 • tidsåtgången och vilken tidsram som gäller
 • eventuella extra kostnader

Vid längre skrivuppdrag, som att spökskriva ett bokmanus, betalas det överenskomna priset löpande under arbetets gång.

Ta kontakt med mig och berätta vad du behöver hjälp med. Jag återkommer med förslag på hur vi kan arbeta vidare och prisuppgifter.

2. I egenskap av ordkreatörscoach – gäller olika prisbilder

Vid enbart coachsamtal, dvs inget konkret skrivande från min sida, diskuterar vi fram vad du – utifrån dig själv och din publikation anser vara rimliga kostander för en personlig coach. Jag anger mitt synsätt på hemsidans startsida.

Om vi skapar ett avtal om att jag ska bistå dig även med redigeringar och konkreta texter, enligt 1 ovan – då ingår coachingsamtalen i den prisbild vi kommit överens om.


Det viktigaste för mig – är att DU – får ut dina alster i de tänkta former du sett fram dig. Jag menar, att förtjänsten i kronor räknat för mig är INTE min drivkraft… Hur ovant du än ser på detta i vår homo economicus styrda värld.

Om vi använder Skype i våra samtal, då får vi ner kostnaden jämfört med vanliga samtal via telefon.Kontakt

 

Mobil:  0708-738916

Skype: bernieleo48

E-post:   leocoaching@telia.com

Mina byggstenar för att erbjuda Dig att vara  ordkreatörscoach…


Egentligen vill jag inte längre använda ordet ”coach” – då detta ord numera är totalt urvattnat… ALLA är och vill vara ”coach” i det brus som uppstått i förträfflighetens virrvarr och avsaknaden av självdistans för ett viktigt, seriöst yrke ...

MEN, och dessbättre även omfattas även coacher som jag, dvs med den  modiga och empatiska förmågan att lyssna in, omsätta via frågor och se helheten i klientens skapande. Med andra ord;

En sanslöst kraftfull supporter och framgångsknuffare…- ingen som tar över din egen förmåga och lyskraft.


Jag är:

DIHM Informatör, dvs högskoleexamen i att kommunicera

Fd chefredaktör och skribent för och inom stort företags interninformation

Mentorcoach inom Magisterutbildningen Informatik på Lunds Universitet

Handboksförfattare inom banksektorn, inkl. broschyrmakare

Författare – ensam och i team – för såväl facklitteratur som mera roande i eget namn och under pseudonym

   Glädjefull ordkreatör, med ett snabbt intellekt

Korsordsfreak…


OCH – bra att veta –

ICF Certified Professional ACC Coach.


Jag samarbetar med Förlaget TurningPages.se