Övriga webbsidor med Leo

 


Du hittar mig Leo även på följande www:


  www.karleoarts.se

  http://leoarts.karleoarts.se/#!home


 www.hspcoachen.se

  www.hspcoachen.com ( English)


WHY CHOOSE ME?

-  www.karleoarts.se. Detta är min verksamhet, inom Vedic Art/Frigörande Måleri, och då som vägvisande lärare

- www.hspcoachen.se/com . Detta är mina verksamheter - som personlig coach - för personer som relateras till HSP, dvs High Sensitive Persons

OUR HISTORY


 Leo har varit verksam inom verksamheterna ovan nämnda - sedan 2012.


Inom Karleoarts - har Leo sitt fokus på kurser för män - på mäns sätt - och för att bidra till att män ser sig själva och sin uppgift på Jorden och utvecklat "out-of-the-box"


Hspcoachen - är ett forum - där Coach och person med HSP-egenskaper möts - för inre förhållningssätt utifrån att vara inom de 20% av en snitt befolkning - med utökad intuition


OUR VISION


Vår vision - är att vi, vid varje tillfälle och utmaning ska vara det självklara valet - för personens inre utveckling. Vi bygger inte luftslott - utan liv i samklang och Compassion