Startsidan

Vi föds alla med en stor potential, men vi förvaltar den inte alltid.

Ofta finns det det ett gap mellan det vi ÄR och det vi borde VARA...

Varje henskas uppgift är; kort sagt att sträva efter att uppnå sin egen potiential,

och därefter använda den på ett meningsfullt sätt...

Uppgiften blir därmed - livslång!

 

Vårt syfte och strävan - är att vara din ärlige, trogne supporter och förändringsknuffare - i takt med den intention DU har!

Vi vänder oss främst till DIG, som blivit utbränd, DU som utsatts av en psykopat (även utan fysiska övergrepp), DU som utsatts för en konspirattion på ditt jobb - och via www.hspcoachen.se - till Dig som innefattas i att vara HSP, dvs en Högkänslig Person (High Sensitive Personallity)

LeoCoaching är ovanligt - då det INTE är ett företag - utan en rörelse i takt med livet - dvs INTE Näringslivet.

 

 • Där Du själv bestämmer vad Du anser Du vara värd - för Dig själv, i att ha egen personlig coach och kanske mera som vän!
 • Vi har inga arvoden, utan vi skapar en modell bortom Homo Economicus invanda strukturer - i vårt första möte.

Vårt syfte och strävan - är att vara din ärlige, trogne supporter och förändringsknuffare - i takt med den intention som DU har.

Vi gör detta på ett nära och empatiskt sätt, där vi med vår långa och gedigna erfarenhet, vet att det inte finns några enkla genvägar att nå långsiktiga mål. Vi har ett välgrundat och beprövat program 'EnerGo' - som bas för att bistå Dig om/när din resa handlar om Din karriär.

Vi hastar ju inte med mammon som drivkraft, och utan anpassar i Din takt och med professionell stringens.

Vi mår bäst, när vi kan se och vara med nära DU växer...och når Din Intention, Din riktning. Ditt syfte. Din plan.X)

x) Intention.

Något som jag bestämmer mig för innan det har hänt. Som en ledstjärna och kompass. Men som ändå ger mig frihet. Frihet att välja andra alternativ på vägen.

Om dessa passar bättre. Inte som ett kryphål. Utan mer som ett ansvar att axla när livet tar andra vägar än dem jag på förhand kunde veta.

 

Intention. En mjuk riktning som ger Dig frihet. Visst är det ett bra ord.... :-)

 

 

En känd konstnär och trendskapare inom Personlig Utveckling, myntade bl.a annat följande:

"De flesta av oss använder våra begränsningar - för att mäta hur mycket av det obegränsade vi uppnått"

 

 • Vi tolkar det som 'Alla får via personlig coaching - en chans att inifrån sig själv - se sig själv',
 • 'Det handlar inte OM vem du ska bli - utan VEM du är'.

Mannen bakom dessa deviser är framlidne Curt Källman

 

 

VÅR FAKTARUTA:

 

För att verka som coach inom LeoCoaching, är coachen certifierad. Att vara certifierad innebär att personen tagit examen inom verktyget coaching via internationellt godkända (ackrediterade) organisationer + haft en större mängd enskilda, professionella klientsamtal. Det finns ett flertal olika skolor inom coaching, som var och en fokuserar på sina specialiteter. ICF är en, CTI en annan, och NLP en tredje. Alla har det gemensamt, att de utbildar yrkesprofessionella coacher.

 

Coacherna Bernie Leo Selmerhagen och Karin E Nylund Hedberg, har sin utbildning via ackrediterade CoachUtbildningar i Sverige .

Vi har dessutom:

Vana vid Ledarroller

Coacherna har ett långt, mångsidigt yrkesliv bakom sig ledande roller – dvs en stabil grund att stå på för att bygga förtroende och relationer som coach. De har även varit arbetslösa pga olika kriser som t.ex bankkrisen på 90-talet, IT-krisen 2001, strukturförändringar inom Ericsson och därmed själva fått satsa på nya karriärer. Lägg därtill egenskaper som berör såväl empatiskt som ärligt – och modiga att vara generösa.

Coach-och karriärerfarenhet

Bernie Leo var med och startade coachutbildning i Malmö via företaget Coachcompagniet 2005 och verkade som mentorcoacher inom utbildningen, samt byggde modellen för CoachPool. Bernie Leo införde coaching som verktyg och stöd i och efter rekryteringar i rekryteringsföretaget P2B. Bernie Leo var med och la upp strategier för Karriärcenter på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och har väglett långtidsarbetslösa mot nya mål, via projekt inom Folkuniversitet och LeoCoaching. Under åren 2009-2011, skedde karriärcoachuppdrag inom regeringens och Af:s stora satsning på personliga coacher till alla som blir arbetslösa i finanskrisens spår…

 

Karin har länge verkat som Resan terapeut och personlig coach med hela Sverige som arbetsfält. Den senaste tiden med fokus på kvinnlig utveckling, dvs skapa former för nya tankar och vägar utifrån kvinnliga perspektiv. Som fortsättning på denna väg genomförde Karin under 2013 en vägvisning att bli ambassadör i Sverige för www.braveheartwomen.com.

 • Under 2013 - 2106 verkade Karin E Hedberg på heltid inom Radix och Humanus- företag, som är anslutna till Arbetsförmedlingen som stöd till långtidsarbetslösa, ungdomar och flyktingar. Tyvärr blev arbetsbelastningen för stor - så Karin kollapsade och är i nuet (våren 2016) långtidssjukskriven

LeoCoaching har främst Skåne som arbetsområde, men avstånd är inga hinder.

 • Vi har funnit att kombinationen personlig coaching och att utvecklas via Vedic Art måleri - är en perfekt metod, som vi kan erbjuda via våra lokaler i Benestad, - eller i annan miljö vi kommer överens om. Bernie Leo har även fokus på att även starta kurser för män - i frigörande konst via Vedic Art.

 

Bernie Leo Selmerhagen

ICF ACC Professionell Coach sedan 2005.

bernie@leocoaching.se

CV: se.linkedin.com/in/bernieselmerhagen

 

0708-738916

Benestad PL 4601,

273 91 Tomelilla

 • Jag har även gett ut en bok; Limerickar om och från Österlen. Denna kan beställas via mail. - Klicka på texten - så kommer du till Limericksidan.

 • Jag har återskapat den Blogg jag hade, som försvann 2011 - http://blogg.leocoaching.se. - - Jag lovar uppdatera sidorna - men en del gäller än!

 

 

 

 

Karin verkade fram till årsskiftet 2016 som personlig coach, men har nu andra uppdrag.

Du kan nå Karin privat via telefon 0707-893275 och via mail: karinehedberg@gmail.com

 

 

Karin E Nylund Hedberg,

Professionell Coach 2007,

Resanterapeut,

Vedic Art lärare,

samt pedagog i frigörande dans

karin@leocoaching.se

 

0707-893275

Benestad PL 4601,

273 91 Tomelilla

 

 

Några länkar - vi vill dela med oss:

 

 

 • Hspcoachen - Vårt coachbidrag till personer som har/är HSP (High Sensitive Personallity). In English. www.hspcoachen.com
 • Coachwalk - Ett empatiskt företag - med stringens i utbildning av coacher och coachyrkets utveckling
 • Bli Mera Du - Ett företag med stort hjärta och som drivs med omtanke till dig som tänkande människa
 • Universalheart - En berikande community - för nya tidens människor - bort från Homo Economicus, Bilderbergsgruppen m.fl

 

 • Vedic Art - Samlande sida kring tankar och målande bilder av våra inre möjligheter
 • Karleoarts - Vår egen sida om konst, som skapas på Österlen...